BR_logo_final-10.png


Adatkezelő neve, elérhetőségei
Az adatkezelő megnevezése: Bónis Péter
Az adatkezelő levelezési címe: 9400 Sopron, Hajnal tér 27.
Az adatkezelő e-mail címe: peter@bonis-reitter.com
Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 473 29 65
Honlap: https://www.bonis-reitter.com


A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.


Az adatkezelés célja:
A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.


A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.


Az adatkezelés időtartama:
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.
Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés


Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.


Az adatkezelés célja:
Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut a Megrendelő igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk a Megrendelő számára. A kezelt adatok a szállítást végző partner felé kizárólag a kiszállítás céljából továbbításra kerülnek.


A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.


Az adatkezelés időtartama:
A Megrendelő hozzájárulásának visszavonásáig.
A regisztrációval együtt járó adatkezelés


Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.


Az adatkezelés célja:
A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni).


A kezelt adatok köre:
Az adatkezelés során az Adatkezelő a Megrendelő nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.


Az adatkezelés időtartama:
A Megrendelő hozzájárulásának visszavonásáig.
Vásárlói kosár követése


A kezelt adatok köre:
Amennyiben vásárlást kezdeményez rendszerünkben és a pénztár folyamat során megadja adatait, úgy azokat a rendszer rögzíti a megrendelés véglegesítése nélkül is. Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolni kívánt termék jellemzőit kezeli.


Az adatkezelés időtartama:
A Megrendelő hozzájárulásának visszavonásáig.