BR_logo_final-10.png

Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Bónis Péter e.v.
A szolgáltató székhelye: 9400 Sopron, Hajnal tér 27.
A szolgáltató telephelye: 9400 Sopron, Gesztenyés krt. 64.
A szolgáltató elektronikus levelezési címe: peter@bonis-reitter.com
Cégjegyzékszáma: 66624321110223108
Adószáma: 66624321-2-28
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Győr-Moson-Sorpon Megyei Kormányhivatal Soproni Járási Hivatala
Telefonszámai: +36 99/ 515-160

A szolgáltató (továbbiakban „Eladó”) a megrendelővel (továbbiakban „Megrendelő) az alábbi szerződést köti:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása
Az Eladó és Megrendelő között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Eladót és a Megrendelőt illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
A Megrendelő megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással a Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Megdelőren és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.
A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

1.3. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Pallag Design Kft.

1.4. Rendelkezésre állás: Az Eladó garantálja, hogy a megrendelt termék a szállítási időn belül rendelkezésre áll. Amennyiben ez nem megvalósítható, az Eladó részletes tájékoztatást nyújt a Megrendelő részére a szállítási határidő módosulásáról a megrendelést követő 72 órán belül.

Adatkezelési szabályok:
1.5. Az adatvédelmi tájékoztató a jelen Általános Szerződési Feltételek részét képezi, annak utolsó oldalain található.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
1.6. A megjelenített termékek online és személyesen is megvásárolhatóak. A termékek ára tartalmazza az Áfát, de nem tartalmazza sem a házhozszállítás, sem a csomagolás díját.
1.7. A webáruházban az Eladó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, az Eladó teljes körűen tájékoztatja Megrendelőt az akció időtartamáról.

Rendelés menete
1.9. A rendelés menete:
A Megrendelő nyit egy saját fiókot, ahol megad egy felhasználónevet, e-mail címet és egy jelszót. A fiókba történő belépés után a Megrendelő a „Borüzlet” oldalon kiválasztja a megvásárolni kívánt termékeket, melyeket a kosárba helyez. A kosár megtekintését követően kiválasztja a szállítási módot, majd továbblép a pénztárba. Itt megadja nevét, címét, telefonszámát. Továbblépve a fizetési mód megadása után elküldi megrendelését.
1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek: 24 órán belül a weboldalon megadott e-mail címen az Eladó értesítheti a Megrendelőt a változásokról.
1.11. Fizetési lehetőségek: utánvét, előre utalás. Szállítási módok: GLS házhoz szállítás.
1.12. Az Eladó köteles Megrendelő megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 72 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés
1.13. A megrendelések feldolgozása az e-mail beérkezésétől 72 órán belül történik.
1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 8 munkanapon belül. Ha az Eladó és a Megrendelő a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, az Eladó a felszólításában meghatározott időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek az Eladóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
1.15. Ha az Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése az Eladót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga
1.16. Az Eladó és a Megrendelő közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete: a Megrendelő elállási szándékát a visszaküldéssel egyidejűleg e-mailben vagy telefonon köteles jelezni az Eladó részére, aki a beérkezéstől számított 14 napon belül köteles a vételárat visszatéríteni.

Garancia, jótállás
1.18. Az Eladó termékeire 3 hónap garanciát vállal. A garancia nem vonatkozik törésre, valamint a nem megfelelő tárolásból következő minőségi romlásra. A termékek (bor) tárolási javaslata: 5-25 °C –on, fektetve. Az Eladó a termékeket minőségi probléma esetén 8 napon belül kicseréli.
Panaszkezelés
1.19. A panasz ügyintézési helye a vállalkozó székhelye: 9400 Sopron, Hajnal tér 27.
Az ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Cím: 9400 Sopron, Hajnal tér 27.
E-mail: peter@bonis-reitter.com
Telefonszám: +36 20 9312776

Vegyes rendelkezések
1.20. Az Eladó és a Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Megrendelő és az Eladó a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Soproni Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Sopron, 2016.06.09.