BR_logo_final-10.png

Impresszum

Név: Bónis Péter e.v.

Székhely: 9400 Sopron, Hajnal tér 27.

Alapító: Bónis Péter

Nyilvántartási sorszám: 36788284

Bejegyző szerv: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Bejegyzés ideje: 2014

Adószám: 66624321-2-28

Weboldal tartalomszolgáltatásáért felelős személy, szervezet neve, elérhetősége: Bónis Péter

A weboldal üzemeltetője és tárhelyszolgáltatója:

Netkey S.r.o.
SK-945 01 Komárno, Gombaiho 6.
info @ netkey . sk
+36 20 477 22 80

Szerzői jog:

Bónis Péter e.v. (továbbiakban Vállalkozó) internetes honlapját a borászat működését érintő tájékoztatás és az azzal kapcsolatos információk közététele céljából hozta létre és üzemelteti.

Az oldalon megjelenő mindennemű tartalom további felhasználása kizárólag a Vállalkozó előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

A honlap látogatója a honlap oldalait eredeti formában, kizárólag saját használat céljára számítógépére letöltheti, ott rögzítheti, illetve kinyomtathatja. Az engedély nem terjed ki arra, hogy a honlap látogatója az oldalakat harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye.

Változtatás joga:

A Vállalkozó fenntartja magának annak jogát, hogy a honlapon található információkat előzetes bejelentés nélkül megváltoztathassa, nem garantálja azt, illetve nem nyújt biztosítékot arra, hogy a honlapon elérhető információ napra kész legyen.
Jelen weboldalon megjelenített információk kizárólag tájékoztató jellegűek, időben esetleg érvényét vesztett is lehet, emiatt a pontosítás érdekében kérjük keressen meg elérhetőségeinken.

A Vállalkozó nem vállalja a felelősséget a honlapon megjelenő esetleges elírásokért, sem pedig a honlap tartalmának jogosulatlan, az Vállalkozón kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

Információk gyűjtése és felhasználása:

Lásd Adatvédelmi tájékoztató

Linkek:

A Vállalkozó nem felelős olyan külső honlapok tartalmáért, amelyek a Bónis Reitter Borászat honlapjáról link-en keresztül elérhetők. A Vállalkozó nem felelős más honlapok tulajdonosainak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért.

Felelősség korlátozása:

A látogatók a honlapot kizárólag saját felelősségükre használhatják. Figyelemmel a honlap szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, a Vállalkozó az életben, testi épségben és egészségben bekövetkező esetleges sérülésekért, vagy egyéb károsodásért csak akkor felel, ha azta Vállalkozó szándékosan, vagy súlyos gondatlanságával okozta. Bónis Péter egyéni vállalkozó a jelen honlap használata során a látogatónál felmerülő károkért az előző mondatban írt felelőssége kivételével kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

Jogviták:

A fenti felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak.